Dobré poledne, je středa 19.6.2024, 12:43. Dnes má svátek Květa, zítra Alois.

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

2. Důvod a způsob založení

Svazek obcí vznikl v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Svazek jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

Struktura, kontakty

4. Kontaktní spojení

- - -

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou
Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny:
PO 6:30 - 12:00 13:00 - 15:30
ÚT 6:30 - 12:00 13:00 - 15:30
ST 6:30 - 12:00 13:00 - 17:00
ČT 6:30 - 12:00 13:00 - 15:30
PÁ 6:30 - 12:00 13:00 - 15:30

4.4. Telefonní čísla

382 284 211 (předseda svazku), 382 284 212, 382 284 293 (účtárna),

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

www.vltavaotava.cz

4.7. Adresa e-podatelny

obec@zahori.cz

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

69559384

7. DIČ

8. Dokumenty

- - -

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Povinné informace

8.2. Rozpočet

Povinné informace

9. Žádosti o informace

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou
Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří

10. Příjem žádostí a dalších podání

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou
Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

viz stránka Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

14. Předpisy

---

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

15.1. Úhrady za poskytování informací

Svazek je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy

- - -

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace

Kontakty
Obec

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

Sídlo Svazku:
Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří


Telefony:
382 284 211 (předseda svazku)
382 284 293 (kancelář a účtárna)

E-mail: obec@zahori.cz

IČO: 69559384

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.vltavaotava.cz
© Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou
Právní doložka
Editace