Dobrý večer, je středa 26.1.2022, 21:51. Dnes má svátek Zora, zítra Ingrid.
Detail

Vznik svazku

2011-06-06 08:17:37 | Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou ©

Na jednání pro přípravu ustavující valné valné hromady zájmového sdružení obcí konaném dne 2.6.1999 za účasti zástupců 8 obcí regionu byl schválen návrh statutu, stanov a jednacího řádu zájmového sdružení obcí s názvem Vltava – Otava, doporučen valné hromadě ke schválení a stanoven termín valné hromady na 14.6.1999.

Foto

Foto: obec ©

Valná hromada konaná dne 14.6.1999 – schválila stanovy, statut a jednací řád sdružení:
- zvolila představenstvo
- zvolila revizní komisi
- pověřila k jednání jménem sdružení předsedu a místopředsedu sdružení

Na valné hromadě konané dne 9.11.1999 bylo schváleno zpracování Integrovaného projektu ekonomického a sociálního rozvoje mikroregionu sdružení obcí mezi Vltavou a Otavou.

V průběhu roku 2000 bylo sdružení rozšířeno o části města Písek – Semice, Smrkovice, N.Dvůr.

V roce 2001 byl název sdružení obcí změněn na Dobrovolný svazek obcí.





Autor: Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou ©

Kontakty
Obec

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

Sídlo Svazku:
Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří






Telefony:
382 284 211 (předseda svazku)
382 284 293 (kancelář a účtárna)

E-mail: obec@zahori.cz

IČO: 69559384

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.vltavaotava.cz
© Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou
Právní doložka
Editace